Adolygiad – Llygoden yr Eira

Cyd-gynhyrchiad Theatr Iolo a Theatr Genedlaethol Cymru

Sioe addas i blant o dan 5

 

Os, fel fi, mae gennych chi ddau blentyn ifanc o dan dair oed, a’r ddau yn gallu bod yn aflonydd, mae meddwl mynd a nhw i wylio sioe Nadoligaidd yn y theatr yn eich rhoi ar biga drain. Dim ond sioe fawr Nadolig dwi ‘di mentro mynd a Nedw (2 a hanner) cyn penwythnos yma, mi barodd pum munud cyn cychwyn aflonyddu. Braf felly, oedd cael profiad theatrig synhwyrol ac ymlaciedig wnaeth ddal sylw a chwilfrydedd fy meibion o’r cychwyn cyntaf, sef Llygoden yr Eira.

Neuadd Dwyfor aethon ni i wylio’r sioe, un o fy hoff lefydd. Mae’r staff yn groesawgar ac yn mynd allan o’i ffordd pob tro a’r Neuadd ei hun llawn cymeriad. Balch hefyd gweld bod y daith hon yn mynd i sawl lleoliad bach ledled Cymru. (Ewch draw i wefan Theatr Genedlaethol i weld os mae’n teithio i’ch ardal chi).

Wrth gamu mewn i fyd hudolus Llygoden yr Eira, wnaeth y plant wirioni hefo’r peli eira o bob maint oedd ar y set, a’r goleuadau bychain yn y nenfwd. Roedd y gofod yn gysurus i bawb ac roedd opsiwn i’r gynulleidfa eistedd ar glustogau fflwfflud gwyn ar lawr neu meinciau yn y cefn. Fe wnaethom ni eistedd ar lawr a wnes i ddim ei ffeindio hi’n anghyfforddus o gwbl!

Iwan Garmon sydd yn chwarae cymeriad y plentyn yn y cynhyrchiad, a dyna gastio gwych. Dwi ‘di cael o fraint o weld Iwan mewn cynhyrchiad o’r blaen, a dwi wir yn meddwl bod o’n berfformiwr safonol sydd yn llawn haeddu clod. O’r eiliad mae o’n camu mewn i’r set mae o’n hawlio sylw pob un. Mae ei egni a’i bersonoliaeth chwareus yn gwneud hi’n hawdd i blant uniaethu hefo fo, ac mae o’n ymgysylltu yn hollol naturiol hefo’i gynulleidfa (oedd yn amrywio o fabis dim o beth i Neiniau a Theidiau) . Pyped ydi Llygoden yr Eira ei hun, sydd yn cael ei feistroli gan Iwan. Cymeriad hollol hoffus, doniol ac mi oedd pob un plentyn wedi gwirioni hefo’r creadur bach drygionus. Roedd symudiadau’r ddau hefo’i gilydd yn animeiddiedig a llyfn, oedd yn dod a’r Llygoden yn fyw ac yn gwneud hi’n hawdd i blant ymgolli yn yr hyn oedd yn digwydd yn y gofod.

Tri chwarter awr ydy’r sioe ei hun, ac fe wnaeth fy ddau fach i ganolbwyntio a mwynhau’r sioe yn ei gyfanrwydd. Sioe i blant ydy o, ond mae o mor fendigedig, mae rhieni yn cael budd ohono hefyd. Hapus ydy’r unig air alla i ddefnyddio i ddisgrifio sut oeddwn i yn teimlo ar ôl gweld y cynhyrchiad ddoe. Wrth gerdded allan o’r theatr, gofynnodd fy mhartner :

“Nes di grio?”

“Do. Nes di?”

“Do”

Mi fyswn wir yn argymell y sioe hon i unrhyw un hefo teulu ifanc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s